Ny Huddingesamverkan mot ungdomsbrottslighet

Huddinge kommun beslutade på onsdagen om ett nytt samverkansavtal med Polisen och med Brandförsvaret. Avtalet innebär en prioritering av områdena ungdomsbrottslighet, trafik och organiserad brottslighet i det fortsatta arbetet tillsammans.

- Jag är glad att vi har kunnat enas kring ungdomsbrottsligheten eftersom det verkligen är en framtidsfråga. De ungdomar som riskerar att fastna i en kriminell livsstil ska självklart få stöd. Sociala insatsgrupper kan ge detta stöd, liksom andra förebyggande insatser där ungdomar kommer i kontakt med personer som kan vara goda förebilder. Vi behöver arbeta med konkreta insatser samtidigt som vi stärker samverkan mellan myndigheterna, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i Huddinge brottsförebyggande råd.

Arbetet mellan parterna regleras nu dels i ett övergripande huvudavtal till 2018, dels i ett mer konkret underavtal till 2016. Insatser som ska göras inom de andra områdena är trafikåtgärder, sommarjobb i bostadsområdena, lokalt närvarande polis och bättre stöd till unga vuxna.

- Kommunen har ett viktigt ansvar för det brottsförebyggande arbetet och med detta samverkansavtal visar vi att vi vill sitta med i förarsätet och leda de här frågorna tillsammans med Polisen. Vi har lagt mycket tid på att göra en gemensam kartläggning, vilket är en förutsättning för att lyckas. Dessutom är nu Brandförsvaret med på avtalet vilket gör det ännu starkare, säger Christian Ottosson.

För mer information

Christian Ottosson, kommunalråd (C)

Telefon: 070-353 13 94

E-post: christian.ottosson@huddinge.se