Hållbara val för ett Giftfritt Huddinge

Lördagen den 24 oktober arrangerade Centerpartiet i Huddinge en kombinerad barnklädesloppis och seminarium om giftfri vardag i Snättringeskolan som en del i vår kampanj för ett giftfritt Huddinge.

Deltog gjorde Madeleine Limé från Naturskyddsföreningen och som också driver webbutiken Ekoleko som lättbegripligt berättade om farliga kemikalier i vår vardagsmiljö och gav tips om vad man på egen hand kan göra för att minska mängden av dem i vardagen.

Centerpartiets kampanj för ett giftfritt Huddinge syftar dels till att berätta om vad vi driver för frågor för att verksamheterna i Huddinge kommun ska bli bättre ur det här hänseendet men också vad vi gör nationellt och internationellt (läs mer här). Dels vill vi också lyfta fram vad du som enskild person kan göra i den egna vardagen.

Så här kan du hjälpa till:

Undvik plastprodukter i köket, eftersom kemikalierna lättare frigörs i kombination med fett och värme. Idag finns det gott om matlådor i rostfritt stål och glas, som alternativ till plastlådan.

Köp rengöringsmedel och hud-och hårvårdsprodukter som innehåller få ingredienser. Då är ofta antalet kemikalier färre.

Välj miljömärkta textilier, gärna med ekologiskt odlad bomull. Se till att barnens kläder kan ärvas av yngre barn.

Välj material som trä och klinkers istället för plastmaterial när du renoverar ditt hus.

Elda inte plast och förpackningar hemma, då frigörs kemikalierna. Källsortera dem istället.

Elektronisk utrustning innehåller ofta flamskyddsmedel, köp exempelvis datorer som är miljömärkta och använd inte gammal elektronik som leksaker.

Nedan finns ett antal länkar med mer information i ämnet giftfri vardag.

Selmastudien. Selmastudien undersöker samband mellan miljöexponeringar tidigt i livet och utveckling av astma och allergi samt andra kroniska sjukdomar senare i livet. Studien som startar i september 2007 avser att följa mammor och barn från graviditet över förlossning och upp i barnets skolålder. En utgångspunkt för studien är att tidigare studier har visat att olika typer av kemisk exponering, ftalater från mjukgjord PVC och flyktiga organiska ämnen från rengöringsmedel och moderna färger, samvarierade starkt med astma/allergi hos barn.

Läs mer om Selmastudien

Vad är Bisfenol A? Bisfenol A, vanligen förkortat BPA, är ett ämne som bland annat används för att tillverka vissa plastsorter som är vanliga i många vardagliga plastföremål. Studier har visat att BPA är hormonstörande vid låga doser. Det är osäkert om den mängd BPA som människor utsätts för i vardagen kan vara skadlig för hälsan.

Läs mer hos Kemikalieinspektionen

Finns det gifter i våra kläder? Kemikalieinspektionen har inom ramen för arbetet med handlingsplanen låtit analysera 30 textila varor, främst kläder, med avseende på innehåll av tre antibakteriella ämnen (biocider) silver, triklosan och triklokarban. Silver återfanns i sexton av de trettio varuproverna innan tvätt. En kombination av triklosan och triklokarban hittades i två varuprover. De övriga plaggen var sannolikt, med några undantag, behandlade med någon annan biocid som inte ingick i undersökningen.

Läs mer i PM från Kemikalieinspektionen

Vad är ftalater? Ftalater är en grupp kemiska ämnen som bland annat används som mjukgörare i plast. Några ftalater misstänks vara så skadliga att de är förbjudna i alla leksaker och barnavårdsartiklar. Andra är förbjudna i sådana leksaker och barnvårdsartiklar som kan stoppas i munnen.

Läs mer hos Kemikalieinspektionen

Stockholms stads Kemikaliecentrum Stockholms stad har tagit fram en egen kemikalieplan och har en del bra information på sin hemsida, till exempel tips till oss som konsumenter och vad vi kan fråga efter i handeln för att påverka i vår vardag.

Läs mer om Kemikaliecentrum

Vad gör Centerpartiet? Centerpartiet arbetar för en giftfri vardag och driver på andra partier för att de också ska ta krafttag i denna fråga. I Huddinge kommun kan du läsa mer om vårt miljöarbete här och på nationell nivå finns mer information här .

Huddinge kommuns handlingsplan för giftfria förskolor antogs av kommunfullmäktige i februari 2015. Den går att läsa här.

Andra kommuner i Stockholms län som arbetat mycket med frågan om att få bort farliga kemikalier i förskolan är Solna, Stockholmoch Sundbyberg.