Mer valfrihet i äldreomsorgen i Huddinge

Per Olding

Äldreomsorgsnämnden i Huddinge beslöt på sammanträdet den 14 december att införa ett kundvalssystem enligt LOV i den biståndsbedömda dagverksamheten. Beslutet följer av ett tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige.

-Genom det här beslutet har vi tagit ett ytterligare steg emot en förbättrad omsorg och vård för de äldre i Huddinge, säger Per Olding, ledamot (C) i äldreomsorgsnämnden i en kommentar till beslutet.

Läs pressmeddelande från Huddinge kommun här.

Läs mer om vad Centerpartiet vill göra för att förbättra äldreomsorgen här.