Bygg mer i trä - klimatsmart alternativ

Ingress

Dagens Nyheter skriver om att intresset för att bygga flerbostadshus i trä ökar. Ett mycket klimatsmart val om man beaktar husets hela livscykel.

Centerpartiet i Huddinge har länge talat sig varma för den här formen av hus. Bland annat har vi förespråkat att kommunen tar fram en träbyggnadsstrategi.

-Nya studier visar att klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp kan halveras genom att bygga i trä istället för betong. Ibland ställer jag mig därför frågan vad vi väntar på. Vi har utan tvekan både tekniken och argumenten för att göra något, säger Christian Ottosson (C) miljökommunalråd i Huddinge.

Läs mer om våra idéer för bostadsbyggande.