Bor du i ett ”utsatt område” – bli politiker!

Polisens ”utsatta områden” är en snackis. Man kan förstås ifrågasätta listan. Det finns andra bostadsområden med hög otrygghet, samtidigt som själva utpekandet kan stigmatisera de som bor där.

Men helt avgörande för att öka tryggheten är att vi kan föra en debatt om konkreta lösningar, vilket också kräver att vi kan tala om problemen. Alltför länge har rädslan för att stöta sig med invånarna gjort att sådana här prioriteringslistor inte har lämnat byråkraternas skrivbordslådor. Därför borde i själva verket fler än polisen definiera vilka de ”utsatta områdena” är och vad man tänker göra åt det.

En sak är i alla fall säker. Analyserna över dessa områden görs inte av dem som bor där. Därför är ökad delaktighet en nyckelfråga. Invånardialoger och workshops behövs för att hitta lösningar. Men också verklig makt att förändra. Invånarna ska tillåtas att själva bestämma mer över sin egen vardag.

Samtidigt behöver de politiska partierna engagera fler förtroendevalda från de bostadsområden som är underrepresenterade. Jag vill därför utmana mina kommunalrådskollegor i att öka antalet politiska kandidater från olika bostadsområden. Centerpartiet utlovar härmed bättring – vilka partier hänger på?

Christian Ottosson (C), kommunalråd Huddinge kommun

Publicerad i Dagens Nyheter den 15/2

Ursprungligen publicerad 16 FEBRUARI 2016