Centerpartister på solcellsseminarium

Centerpartiets representanter Henrik Juhlin och Lars-Göran Sander deltog på ett intressant seminarium gällande solenergi. Ett seminarium som lockade till sig över 100 besökare och hölls i stora salen, Huddinge Konferenscenter den 18 maj.

Här fick vi bland annat lära oss om att potentialen för solenergi är nästan fyra gånger den energi som vi idag använder. En potential som överraskade många i publiken. Dels pratades det om solvärme men också om solceller. Solvärme värmer till exempel varmvattnet och solceller tillverkar elektricitet som kan användas till belysning, uppvärmning, ladda bilen etc. Vi fick bland annat lära oss att de svenska takens yta motsvarar ca 400 miljoner kvadratmeter och skulle det placera solceller på dessa skulle ca 30% av elanvändningen i Sverige kunna tillverkas där.

Riktningen på taket samt säkerställ risk för eventuell skuggning av till exempel träd var några av råden vi fick för att säkerställa en bra funktion av solcellerna. Dessutom fick vi lära att kostnader för solceller har minskat kraftigt över de senaste åren varför detta alternativ blir mer och mer intressant förutom den minskade miljöbelastningen som blir allt viktigare att minimera. Om mer information önskas kan intresserade kontakta energirådgivarna på www.energirådgivningen.se. Seminariet organiserades av Huddinges energirådgivare, Johan Lindahl (bilden nedan) på branschföreningen Svensk solenergi genomförde presentationen.

Bilden ovan: fr v: energirådgivare Joanna Weiss, Madeleine Karlsson, Malin Lindstaf, Lars-Göran Sander (C)

Centerpartiet arbetar för att fler solcellsanläggningar kommer på plats i Huddinge. Läs mer om vad vi vill göra. I Huddinge har vi befriat vissa solcellsanläggningar från bygglov och det är något vi gärna utvecklar.

Foto: Henrik Juhlin

Ursprungligen publicerad 19 MAJ 2016