Centerpartiet samtalade med invånare om Sjödalsparken

Här kommer en resumé av gårdagkvällens inbjudan till samtal i Sjödalsparken, och särskilt med kommentarer om frågan om nytt kommun- och kulturhus.

Först vill vi börja med att tacka de som kom och förde en väldigt konstruktiv dialog med oss igår. Det var trevligt och givande och vi hoppas att vi får möjlighet till mer kontakt med er.

Administrativa lokaler

Kommunens administrativa lokaler är gamla, slita och för små, dessutom är de uppdelade på flera ställen i kommunen. Detta är anledningen till att förvaltningen har initierat frågan om ett nytt förvaltningshus, som kan samla den centrala administrationen på ett ställe och därmed effektivisera och spara en del pengar. Att bygga nytt kommunhus har aldrig varit ett politiskt drivet projekt (tvärtemot vad en del tror så har vi förtroendevalda snarare skäl att vilja stanna kvar i nuvarande kommunalhus, där vi har mycket större egna rum än vad vi någonsin kommer att få i ett eventuellt nytt kommunhus…). Däremot är det ett faktum att vi har lokaler som redan idag i princip är utdömda av arbetsmiljöskäl.

Så det första beslutet man måste ta är huruvida vi vill renovera våra gamla lokaler eller bygga nytt? För någon av de två vägarna måste man välja, vilket saknas i debatten. Till exempel så säger Socialdemokraterna nej till ett nytt kommunhus på grund av det ekonomiska läget, vilket enligt oss är oansvarigt. Vi tolkar deras agerande som att de hellre renoverar upp de nuvarande byggnaderna, och de har därmed valt bort det andra alternativet innan de ens vet vilka kostnaderna skulle bli. Detta är inget nollsummespel tyvärr och inte det sätt på vilket en ansvarig arbetsgivare jobbar. Om det då blir kan vara billigare att bygga nytt och skapa en mer sammanhållen organisation, varför ska det då inte undersökas vidare?

Alternativet på denna plats är ... ett höghus?

Något som inte kommer fram alls i media och som vi pratade om en del igår är att Kommunfullmäktige i juni 2013 ställde sig enigt bakom planprogrammet för Huddinge centrum, som innehåller ett höghus på den platsen som nu diskuteras!

Alla partier har varit överens om att bebygga åtminstone delar av den yta som vi nu pratar om när det gäller nytt kommun- och kulturhus. Denna byggnad benämns E15 i kartan som finns på denna länk.

Det står så här:

"En byggnadskropp på i snitt 8 våningar integreras med parkeringshuset Forellen. Byggnaden öppnar och vänder sig mot Sjödalsparken och bidrar till att göra parkens avgränsning tydlig. Föreslagen användning är bostäder och förskola samt handel/service. En förstärkt plats bildar ett entrétorg mot Sjödalsparken."

Då kan man fråga sig om det är hederligt att idag, 2016, försöka hävda att platsen inte alls ska bebyggas...

Som första parti har också Centerpartiet deklarerat att om det ska bli ett kommun- och kulturhus i parken, så behöver vi se över de andra hus som också är tänkta att tillkomma i kanten av parken (E16 och E19 på kartan). Vi är mycket tveksamma till att bygga mer i parken om vi skapar ett kommun- och kulturhus, som trots allt innebär ett intrång i parken.

Centerpartiet vill ha en levande park

Vi har gått till val på att fräscha upp Sjödalsparken och det brinner vi för. Utan Centerpartiet så hade uppfräschning av parken troligen inte varit med i de beslut som har fattats de senaste åren. Även om inte kommun- och kulturhuset blir av så vill vi fräscha upp parken och det var det flera personer igår som tyckte var en bra idé. Förskolan Falken kommer att rivas även om det blir ett nytt kommunhus eller inte, och då vill passa på att utnyttja den delen av parken för flera aktiviteter.

Det som vi i Centerpartiet kommer att fortsätta jobba för är att skapa bättre dialog med invånarna om vad vi ska fylla Sjödalsparken med för innehåll. Det är därför vi gjorde en liten video där Christian Ottosson och Margareta Hedström efterlyser idéer.

Summa summarum

Läget är möjligen inte så svart och vitt som vissa vill få det till. Så innan man säger nej, fundera också på vad man då säger nej till: är det ett nytt kommunhus över huvud taget, är det ett kommunhus just intill parken, eller är det uppfräschning av parken? Om man säger nej till allt, vad är då alternativen? Att säga nej som oppositionen gjort utan att komma med motförslag imponerar inte på oss i Centerpartiet, särskilt inte när man redan har ställt sig bakom exploatering på den aktuella tomten i och med planprogrammet för Huddinge centrum.

Isakssons kulle

Om man beslutar att bygga nytt, så måste man titta på en plats och där har kommunförvaltningen tittat på ett antal förslag och det aktuella är Sjödalsparken. En av anledningarna att man är emot detta är för att Isakssons kulle skulle försvinna och där måste man fundera om varför den skulle behöva vara kvar. Det är en konstgjord kulle från början och vi tycker att man måste tänka på vilken funktion en sådan kulle då bör ha. En del lyfter fram de nostalgiska skälen till att ha kvar den, men det anser inte vi är tillräckligt. Och om det är funktionen som pulkabacke eller utsiktsplats eller fikaplats som är värdet av den, då är det detta vi ska diskutera.

Vad pratade vi mer om?

Infrastruktursatsningar är de flesta partier i Huddinge överens om och vi jobbar vidare med Spårväg syd, Södertörnsleden och vi i Centerpartiet tycker fortsatt att det borde byggas tunnelbana till Segeltorp (och Kungens kurva).

Cykelplanen är på väg upp för beslut och vi från Centerpartiet kommer att fortsätta jobba hårt för att förbättra för cyklister, både när det gäller nya och gamla cykelvägar och underhåll av dessa. Som enda parti har vi yttrat oss över remissförslaget under 2015, och vi tycker fortsatt att vi ska ha en högre ambitionsnivå för cykling är vad som nu kommer att bli fallet med nya cykelplanen (som dock innehåller en massa bra saker för t ex nya cykelvägar, underhåll och parkering).

Återigen Tack till er som kom; Centerpartiet vill fortsatt gärna ha dialog om utvecklingen av centrala Huddinge, liksom om övriga kommundelar förstås.

Läs gärna mer om våra idéer för centrala Huddinge här

Vill du påverka politiken? Bli medlem i Centerpartiet!

Foto och film: Henrik Juhlin

Ursprungligen publicerad 9 JUNI 2016