Christian Ottossons inledningsanförande vid budgetfullmäktige i Huddinge

Vid budgetfullmäktige i Huddinge kommun höll Christian Ottosson inledninsanförandet för Centerpartiets räkning.

Ordförande,

Daniel [Dronjak, M] och Malin [Danielsson, L] understryker betydelsen av att ta ansvar och göra tuffa prioriteringar för framtiden. Går detta då ihop med att göra en storsatsning på vägunderhållet, kan man fråga sig.

Vi i koalitionen har en gemensam vision för hur vi idag ska ta ansvar för Huddinge kommun. Med respekt för de olika inriktningar som våra sex partier står för har vi lyckats samla oss kring det som kanske kan sammanfattas med orden: vi tar ansvar idag för morgondagens Huddinge.

De flesta förtroendevalda här inne vill att Huddinge ska utvecklas med fler bostäder, ökad livskvalitet och förbättrad infrastruktur. Då är det viktigt att understryka att en investering ofta bara är en början. Att klara av underhållet med tillräckliga driftsmedel, det är den verkligt stora utmaningen.

Som nybliven ordförande för Natur- och byggnadsnämnden kunde jag ganska snart lägga märke till att vi inte hade någon långsiktig plan för just vägunderhållet. Under det senaste året har förvaltningen med hjälp av externa aktörer tagit fram en ny kartläggning av våra vägar. Vi har därför idag kunskap som vi inte har haft tidigare, genom att alla vägar har scannats av en gång per varje 25-meterssträcka. Totalt har vi över 40 mil kommunala vägar.

Resultatet av gatukartläggningen är att klockan tickar, på så sätt att det blir långsiktigt dyrare att sticka huvudet i sanden än att åtgärda det idag. En dålig väg som inte åtgärdas blir ännu dyrare att laga i framtiden.

Vi ökar därför på gatuunderhållet med 30 nya miljoner till totalt 50 miljoner nästa år, vilket motsvaras av 1.5 miljon ytterligare i vägavskrivningar varje år. Jag välkomnar verkligen att S, V och MP också skjuter till samma pengar, det gör att vi får en god förankring när vi nu ska minska på den samlade underhållsskulden. Vi tar ansvar idag för morgondagens Huddinge.
----
För en knapp vecka sedan mötte jag naturintresserade invånare vid Gladövik. Vi grillade korv och gick på promenad. Men framför allt invigde vi naturslingan Gladövik, som har gjorts tillgänglig för besökare på ett bättre sätt än kanske något annat naturområde i kommunen.

De nya flytbryggorna kortar ner avstånden till Björksättra och Sundby gård och ger en närhet till vattnet som invånare i alla åldrar kommer att älska. Genom området passerar förstås också Huddingeleden som i år märks upp på ett nytt sätt och som knyter ihop Huddinges alla 19 skyddade naturområden. Totalt över åtta mil naturled. Åtta mil, mitt i Stockholmsregionen.

Det är sånt här som gör att Huddinge är länets bästa friluftskommun.
Det är såna här satsningar som gör att vi är landets bästa naturvårdskommun.

Jag är övertygad om att vi kan fortsätta att erbjuda våra invånare dessa naturrikedomar, och en ökad tillgänglighet till dem, samtidigt som vi bygger ut för nya Huddingebor.

Vi behöver självklart göra mer än att skydda och tillgängliggöra våra naturområden. Bland det viktigaste vi kan göra för våra barn är att bygga hållbara stadsdelar som inte tär på jordens resurser. Och det roliga med det här är att det är precis det som gör nya bostadsområdena attraktiva. Grönare, tätare, smartare, det finns all anledning att vara optimist när det gäller hållbart bostadsbyggande.

Jag kommer under miljöavsnittet att återkomma till de utmaningar som jag ser som viktigast de kommande åren: bättre dagvattenhantering, mer förnybar energi, ökade satsningar på cykling och en giftfri miljö. Koalitionens målsättning är som sagt att ta ansvar idag för morgondagens Huddinge.
----
En av de bärande delarna i koalitionens budgetförslag är att skapa nya och attraktiva bostadsområden. Tryggheten är då en viktig komponent, för såväl invånare som småföretagare. Och detta gäller ju lika mycket i befintliga områden.

Trivsel skapar trygghet, det är något som vi i koalitionen tror starkt på. Därför är det viktigt att vi fortsätter satsningarna på bättre belysning, borttagning av klotter och – återigen – ett bra underhåll av våra parker och torg. Kommunens offentliga miljöer ska vara trygga och trivsamma.

En annan hörnsten när vi bygger ett tryggare samhälle är delaktigheten, som vi kan öka med trygghetsnätverk och utvecklade dialoger i samhällsplaneringen.

I de områden där tryggheten brister är också demokratin oftare utsatt för hot, exempelvis från kriminella gäng. Vad kan vi då göra som kommun?

Sociala insatsgrupper och arbetet för att motverka våldsbejakande extremism är några relativt nya delar som också finns med i koalitionens förslag. Vi har också sedan tidigare en plan mot organiserad brottslighet, och den kommer att ses över. Vilket tyvärr är nödvändigt, eftersom det i vårt län idag finns ett stort antal kriminella gäng, som handlar med narkotika och undergräver demokratiska värderingar. Jag hade gärna sett tydligare skrivningar om de här problemen även i oppositionens förslag.

Slutligen några ord om tryggheten för våra barn och på de skolor där de tillbringar en stor del av dagen. Jag är stolt över att Huddinge kommun har utvecklat ett systematiskt arbete mot incidenter i skolan som till exempel mobbing och våld. Jag avslutar med att upprepa att koalitionen tar ansvar idag för morgondagens Huddinge, bland annat genom att prioriterar arbetet för barn och unga.

Ursprungligen publicerad 13 JUNI 2016