C: Underlätta integrationen - vad kan vi göra i Huddinge?

Ett stort antal människor har de senaste åren flytt till Sverige. Många har slagit sig ner i Huddinge och det har varit, är och kommer att vara en utmaning att hjälpa dem att bli en del av samhällsgemenskapen. Om vi lyckas får vi ett rikare samhälle.

Om man som Centerpartiet ser den positiva betydelsen av öppna gränser och vill att det ska bestå måste man också se konstruktivt på de utmaningar det för med sig. Tillsammans kan vi hjälpas åt att riva de onödiga hinder som håller folk borta från att bidra till samhället. Många av lösningarna för att lyckas med integrationen kan kommunen klara:

- Skapa fler bostäder för personer med uppehållstillstånd.Centerpartiet vill motivera villaägare att hyra ut rum och upplåta/anlägga Attefallsbostäder för detta ändamål, och även använda möjligheten att köpa bostadsrätter.

- Skapa fleråriga integrationsavtal med föreningar. Föreningslivet för lätt samman människor med olika bakgrund som har ett gemensamt intresse. Men det ligger hårt och ideellt arbete bakom. Långsiktiga villkor för deras uppdrag kan underlätta detta arbete.

- Fler yrkesutbildningar för de som inte når en gymnasieexamen.Det är inte realistiskt att tro att alla nyanlända kan klara gymnasiet i de fall den tidigare skolgången i princip varit obefintlig. Därför behövs fler yrkesutbildningar.

- Kommunen ska samordna frivilliginsatser. Många insatser görs redan, men med samordning kan arbetet bli effektivare. Här gör Huddinge kommun redan idag ett bra arbete, men med ökade behov behöver det utvecklas ytterligare.

- Snabbare introduktion av nyanlända i skolan. Då kan de snabbare börja gå i en vanlig skolklass.

Centerpartiet står upp för människors rätt att söka en fristad i Sverige. Då ska vi också underlätta för dem att snabbt bli en del av vårt samhälle.

Läs mer om våra idéer för förbättrad integration.

Läs mer om vad Centerpartiet på nationell nivå vill göra för migration och integration.

Ursprungligen publicerad 8 AUGUSTI 2016