Dags för året-runt-cykling på regionala cykelstråk i Huddinge

Idag föll den första snön över Huddinge och frågan som cyklisterna i kommunen då kanske ställer sig är hur det kommer att bli att använda cykelvägarna denna vinter. Centerpartiet har året-runt-cykling som en av de prioriterade frågorna.

Snön faller med ojämna mellanrum och bildar modd och slask som ibland också fryser till is. Centerpartiet vill därför ha en modernare hantering framför allt av de regionala cykelstråken, med ett mer effektivare cykelunderhåll som ger en ökad säkerhet vintertid. I Centerpartiets kampanj för ökad cykling lyfter vi just nu tre frågor:

1. Vintercykling. Centerpartiet vill ha bättre möjligheter till vintercykling, eller egentligen året-runt-cykling, för att skapa en trygghet för alla de invånare som är sugna på att byta transportmedel.

2. Regionala cykelstråk. Den nya cykelplanen är tydlig med de sträckor där standarden ska vara extra hög för att ge förutsättningar för mycket och snabb cykling. Det gäller nu också att planen blir verklighet.

- Den nya cykelplanen som beslutades i september i år har många förtjänster, även om vi i Centerpartiet ville ha en ännu vassare plan och därför skickade in ett eget remissvar. Förutom underhållet så är regionala cykelstråk en viktig fråga som vi lyfter där, säger Christian Ottosson, Centerpartiets kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.

Läs Centerpartiets remissvar över cykelplanen , 44.5 kB.

Kommunstyrelsen beslutade så sent som den 26 oktober att investera i det regionala cykelstråket längs Åvägen i Fullersta, som en del av stråket mellan Huddinge centrum och Kungens kurva. Detta är utmärkt, men tyvärr finns risken att stråket inte blir sammanhängande, vilket vi i Centerpartiet verkligen tycker vore synd med tanke på att det är just ett regionalt cykelstråk.

- Fortsättning följer i frågan om det regionala cykelstråket vid Åvägen. Det vore väldigt märkligt om det första kommunen gjorde med en helt färsk cykelplan var att bygga ett regionalt cykelstråk som inte håller måttet. Framför allt måste det vara sammanhängande och inte brytas av med att leda in cyklisterna på en lokalgata, som har varit tjänstemännens förslag, säger Henrik Juhlin, ersättare för Centerpartiet i kommunstyrelsen.

Läs om cykelplanen på Huddinge kommuns hemsida

3. Säkra och trygga cykelparkeringar. Om fler ska välja cykeln så vill man också veta att den finns kvar när man kommer hem efter sin resa. Därför måste vi bygga cykelgarage och andra typer av säkra parkeringar. Centerpartiet är också nu berett att motverka cykelstölderna med att införa kameraövervakning vid cykelparkeringarna.

- Vi har haft så många cykelstölder i flera år att det är dags att skaffa oss fler verktyg i kampen mot denna brottslighet. Självklart väljer en del inte att cykla om det finns en överhängande risk att cykeln blir stulen. Det finns förstås inget egenvärde i övervakning, men för den här typen av brott finns skäl att tro att övervakning skulle fungera, säger Christian Ottosson, kommunalråd som även har ansvar för brottsförebyggande frågor.

- Att cykla är kul, ger motion, är bra för miljön och bra för samhällsekonomin i stort. Studier visar att varje satsad krona på cykelvägar ger tillbaka mycket mer till samhället än vad satsningar på andra transportemedel gör, säger Henrik Juhlin, cykelpendlare och förtroendevald för Centerpartiet i Huddinge.

Läs mer om Centerpartiets idéer för cykling

Ursprungligen publicerad 2 NOVEMBER 2016