Ingen föds kriminell

Vi menar att ingen föds som kriminell. Kriminalitet ska både förebyggas och motverkas. Det finns ett utanförskap och en tudelning i landet och inom Huddinge. Grogrunden för kriminalitet ser olika ut i olika delar. Huddinge kommun borde göra mer.

Centerpartiet i Huddinge vill:

  • Göra tidiga insatser för barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Antisocialt beteende och brist på självkontroll kräver stöd från föräldrar, skola och vård.
  • Minska risken för återfall i brott genom att kommunen och Kriminalvården samarbetar kring de personer som friges från anstalt.
  • Utveckla de sociala insatsgrupperna, som idag stöttar ungdomar att klara av till exempel skolan. Socialtjänst, polis, fritidsverksamhet och skola måste samarbeta.
  • Motarbeta kriminella nätverk. Kommunen ska få rätt myndigheter att samarbeta, på samma sätt som framgångrikt skedde mot Bandidos etablering 2013.
  • Ställa krav i kommunala upphandling som minskar illegal arbetskraft och korruption.

Christian Ottosson deltog i Aftonbladets morgon-TV för att diskutera Polisens förmåga och förutsättningar att klara sitt arbete.

Läs mer om vad vi vill göra för att öka tryggheten i Huddinge kommun.