Gemensamt medborgarlöfte för ökad trygghet i Huddinge

Polisen, kommunen och brandförsvaret har kommit överens om att fokusera på hög närvaro i bland annat centrumanläggningar, kollektivtrafik och krogmiljö med syftet att öka tryggheten i Huddinge. Man kommer också fokusera på insatser som ökar trafiksäkerheten i kommunen. Detta är sammanfattat innebörden av de medborgarlöften man kommit överens om.

Huddinge kommun har tillsammans med Lokalpolisen i Huddinge och Södertörns Brandförsvarsförbund utformat medborgarlöften tillsammans, insatser och åtgärder som har till syfte att öka tryggheten i kommunen. Löftena har tagits fram med hjälp av resultat av medborgar- och medarbetardialoger, trygghetsundersökningar och tillgänglig statistik.

- Löftena är det tydligaste resultaten så här långt av det nya samarbetet mellan kommunen och Lokalpolisen i Huddinge, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor i kommunen. 

Polisen och kommunen kommer ha hög närvaro i kommunens centrumanläggningar och krogar och där göra insatser för att motverka kriminalitet och skapa tryggare miljö för Huddingeborna att vistas i. Polisen och kommunen kommer också fokusera på insatser som ska öka trafiksäkerheten på vägarna i Huddinge.

Läs mer vad Centerpartiet vill göra för ökad trygghet i Huddinge.