Nytt program ska bekämpa invasiva arter i Huddinge

Natur- och byggnadsnämnden beslutade den 15 maj att anta ett nytt program mot invasiva arter i kommunen. Särskilt utpekad för bekämpning är växten jättelokan.

- Dagens bekämpning är inte tillräcklig. Det är framför allt jättelokan som vi pekar ut som en art som ska bekämpas. Det kommer ske mer intensivt än tidigare genom att växterna slås av flera gånger varje år. Vi är förstås fortsatt tacksamma för att privata fastighetsägare också agerar, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Där jättelokan väl etablerar sig konkurrerar den ut andra växter och även bidra till ökad erosion om det vill sig illa. Jättelokan kan även vid kontakt ge hudproblem. Andra arter som pekas ut som hot mot de inhemska arterna i kommunens naturreservat är blomsterlupin och kirskål.

I samband med att programmet antas ges också ett politiskt uppdrag att se över arbetet med råttbekämpning.

- Brunråttan ställer till med stora skador varje år för våra fastighetsägare. Det finns både ekonomiska och hälsomässiga skäl att utveckla vårt arbete för att minska problemet med råttor i kommunen, avslutar Christian Ottosson.

Mitt i Huddinge skriver om saken.