Äntligen ska gifterna i kommunen bort

Christian Ottosson och Henrik Juhlin har i senaste numret av Södra Sidan, 27 maj en debattartikel om hur vi i Centerpartiet vill att Huddinge ska gå vidare i arbetet med att bli en kommun fri från giftiga kemikalier.

Ingen människa ska bli utsatt för gifter i sin vardag. Oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial ska du kunna känna dig trygg. Men fortfarande idag används många ämnen som kan förstöra både hälsa och miljö.

Listan på farliga ämnen kan göras lång. Det är ämnen som stör våra hormonsystem, som orsakar allergier och som rubbar balansen i naturen genom att agera som miljögifter. Båtbottenfärger (bekämpningsmedel), brandskum (högfluorerade ämnen) och hemmabiltvättning (tungmetaller) är alla exempel som förgiftar miljön.

Därför har Centerpartiet jobbat hårt för att Huddinge ska få en kemikalieplan. Och nu är den äntligen på väg, vilket vi är stolta över. Konkret behöver vi göra flera saker:

  1. Få renare sjöar utan vare sig tungmetaller eller läkemedelsrester.
  2. Rensa bort farliga kemikalier i leksaker och material på våra förskolor och skolor.
  3. Bygga bostäder med material som är fria från giftiga ämnen.
  4. Få mat lagad från grunden av närodlade råvaror på våra skolor och äldreboenden.

2015 tog vi i Huddinge kommun beslut om en handlingsplan för giftfri förskolor. Nu har Centerpartiet och den ledande koalitionen valt att ta nästa steg: en kommunövergripande plan för giftfri miljö i alla våra verksamheter. Huddinge blir nu en av de första kommunerna som ska jobba aktivt med att plocka bort farliga kemikalier i städning, möbler, ljuskällor, textilier, redskap i tillagningskök, lekmaterial, undervisning och engångsmaterial.

Arbetet ska ske utifrån det nya miljöprogrammet som ett enigt Kommunfullmäktige antog i februari i år. Där slås fast att ”samtliga farliga ämnen i varor och produkter som används i kommunens verksamheter och som kan ha allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter ska senast 2021 ha bytts ut.” Nu kör vi!

Christian Ottosson (C) miljökommunalråd Huddinge

Henrik Juhlin (C) kommunstyrelsen Huddinge