Christian Ottosson invigde Glömstadalens fornstig

Invigningen av Huddinges fornstig i området Glömsta, Kästa och Vista drog närmare 200 personer i alla åldrar på söndagen 10 september. Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i natur- och byggnadsnämnden förrättade invigningen vid Runhällen i Glömsta. Fornstigen går i gammalt kulturlandskap mellan Glömsta och Vista.

I samband med invigningen av fornstigen ordnades en gemensam vandring där Huddinge hembygdsförening med flera berättade om Huddinges spännande historia vid några stationer längs med vägen. Idén till fornstigen togs för flera år sedan och lyftes senaste i ett medborgarförslag från Backens fastighetsägareförening. Natur- och byggnadsnämnden beslutade därefter att gå vidare med idén utifrån det material som under åren har samlats in av ideella krafter. Utan föreningarna och eldsjälarna skulle inte denna satsning ha kunnat göras.

- Det är glädjande att så många Huddingebor dök upp. Det visar att det finns ett intresse för vår kulturhistoria och därför är det viktigt att kommunen kan hjälpa till att tillgängliggöra detta. Längs Huddinges fornstig i området Glömsta, Kästa och Vista finns rika spår från historien, från stenålder till nutid. Nu när det ska byggas så många nya bostäder i Glömstadalen är det viktigt att vi förstår hur det som idag är Huddinge en gång växte fram och att vi värnar de kulturarv vi har, säger Christian Ottosson (C).

Läs mer om kulturarvsmånaden i Huddinge.

Fornstigen utmärks av dessa orangefärgade skyltar.

Musikgruppen Falska gäss uppträdde.