Centerpartiet vill ha in synpunkter på villautvecklingen

Flera exploateringsprojekt i Stortorp har väckt frågor om vad man som fastighetsägare egentligen får göra. Efter den senaste tidens diskussioner vill därför Centerpartiet ha in synpunkter på utvecklingen.

Tidningen HuddingeDirekt skriver om utvecklingen och intervjuar Centerpartiets kommunalråd Christian Ottosson:

"...Christian Ottosson (C), kommunalråd, menar att problemet ligger i detaljplanerna.

– Tyvärr kan inte bygglovsbeslut täppa till luckor i detaljplanerna, säger han.

För att det här fenomenet inte ska spridas menar han att det är dags att kommunen agerar.

– I Stortorp har vi ju problem just nu. Men jag kan se framför mig att det här problemet kommer växa om vi inte är beredda att först lyssna på folk och sen agera."

- Jag tycker det är viktigt att lyssna in de synpunkter som nu finns i villaområdena för att sedan ta nästa steg. Kommunen bör ju ha en uppfattning om utvecklingen i de här områdena, och eftersom den utveckling som vi ser nu är relativt ny finns det skäl att stanna upp och diskutera igenom frågan ordentligt, säger Christian Ottosson (C).

 

Foto: Andy Foster