Partistämma 2017: ren bil - rena sjöar

Centerpartiet tog ett par kliv framåt och vässade partiets miljöpolitik vid partistämman i Malmö.

Centerpartiet i Huddinges egen Christian Ottosson hade motionerat om att kommuner ska ha rätt att införa lokala förbud mot att tvätta bilen på hårdgjorda ytor. Syftet är att kunna minska miljöpåverkan på vattnet i sjöar och vattendrag då mycket metaller, olja med mera följer med tvättvattnet. Stämman valde att säga ja till det förslaget och tog dessutom en tydlig inriktning att kommuner själva ska få bestämma över sina miljölösningar.

- Jag skrev motionen eftersom tusentals ton tungmetaller och olja varje år rinner ut i våra sjöar. Enbart på grund av biltvättar. Här måste vi göra mer och som ett grönt parti vill nu Centerpartiet ge kommunerna ett nytt verktyg, säger Christian Ottosson.

Cykelns status och att underlätta för människor att välja cykeln har varit en hjärtefråga för Centerpartiet i Huddinge. Stämman beslutade att cykeln i högre grad ska räknas som ett särskilt transportslag och därmed kunna få del av nationella satsningar på infrastruktur och att regionala och lokala cykelvägar, korsningar, trafiksignaler och trafikregler anpassas till cyklisternas villkor.

Omställningen till mer miljövänliga bilar måste skyndas på. Vi beslutade därför att vi vill införa en grön bilbonus som ska ge upp till 100 000 kr till den som köper den mest klimateffektiva bilen. Man beslutade också att det på sikt endast ska vara den typen av bilar som ska vara kvalificerade som förmånsbilar.

Foto: Henrk Juhlin