Partistämma 2017: Satsningar på skolan ska gynna lärande

Centerpartiets stämma i Malmö kom fram till flera bra och viktiga beslut på skolområdet. Centerpartiet i Huddinges Tomas Selin propagerade för en mer närodlad skola, med makten nära de som påverkas av den.

Två utgångspunkter i Centerpartiets politik är att makten ska flyttas så nära människorna som möjligt samt insikten att olika delar av Sverige ser olika ut och därför har olika behov. Därför är det olyckligt att staten skjuter till pengar med specifika syften som i många fall försvårar arbetet för de enskilda skolorna, i synnerhet då det innebär en tung administrationsbörda som försvårar för små
skolor att ta del av satsningarna. Därför beslutade partistämman att alla statliga pengar till skolan kommer i en klumpsumma.

- Stämmans beslut är en seger för våra elever. Vi tog beslut om en finansieringsmodell som ger rektorer och lärare makten att prioritera utifrån elevernas behov, vi tog beslut för att rektorer och lärare ska kunna säkerställa att eleverna inte slussas vidare med stora kunskapsluckor, och vi
stärkte yrkeshögskolorna.

Centerpartiet i Huddinge har länge arbetat för att förbättra insatser för elever som riskerar att inte klara kunskapskraven. Därför var det glädjande att stämman röstade för förslaget med fler verktyg för att fånga upp de eleverna.

- Centerpartiet står för ett nytt ledarskap för skolan. En närodlad skola sätter makten nära de som påverkas av den, och våra beslut lyfter en utbildning som ger vägar till jobb. Vi vill att yrkeshögskolan ska kunna växa i Huddinge. 

Yrkeshögskoleutbildningarna är viktiga för att göra fler anställningsbara. Ofta är efterfrågan stor på
personer med den typen av utbildning. Därför beslutade Centerpartiets stämma att YH-utbildningarna stärks.

- Satsningar på skolan ska gynna lärande. Vi vill satsa på elever och studenter, inte på mer byråkrati eller administration.

Foto: Henrik Juhlin