Besök hos kriminalvården

Under torsdagen besökte ledande centerpartister från olika kommuner Frivården för att samtala om hur kriminaliteten kan minska.

Som ansvarigt parti för det brottsförebyggande arbetet ser vi det som självklart att fördjupa oss i frågan. Ett av Kriminalvårdens viktiga uppdrag är att minska återfall i brott, och det ämnet ledde till många idéer.

- Frivården är ju den dominerande delen av Kriminalvården och de är avgörande för att vi inte ska få sprängfulla anstalter. Ofta finns ingen mening med att döma till fängelse eftersom Sverige har ett utvecklat arbete med skyddstillsyn och samhällstjänst.

Frivårdens chef Cecilia Löfström och kriminalvårdsinspektör Dan Bengtsson tog emot Centerpartiet. De berättade om metoden Krimstics och var tydliga med att arbetet inom Frivården ska vara baserat på forskning.

- Jag tar med mig många tankar från besöket, kanske framför allt den grundläggande idén om att hårdare straff är långt ifrån en universallösning, säger Christian Ottosson (C).

Vi samtalade också om hur viktigt det är att utslussningen från anstalt, om man nu hamnar där, planeras redan från dag ett på anstalten så att den intagne kan få hjälp att bryta sin kriminalitet.