Socialdemokraterna ett hot mot valfriheten

Idag behandlar Huddinges kommunstyrelse förslaget till ny näringslivsstrategi. I strategin beskrivs bland annat målbilden för framtidens företagsklimat, Huddinges roll i den växande storstadsregionen och hur innovationer ska driva utvecklingen framåt.

Utgångspunkten för hela strategin är att kommunen måste samverka med näringslivet och göra det enklare att bedriva både större och mindre företag i kommunen. Fler företag leder till fler jobb, och det ska kommunen bejaka. Det lyfts också hur kommunen vidare ska jobba med valfrihet för invånare, genom att privata aktörer behövs ge möjlighet att driva nya förskolor, skolor, äldreboenden och annat som finansieras med offentliga medel.

Utan privata aktörer skulle kommunen inte kunna driva så många offentliga verksamheter som görs idag. Konkurrensen gör kvalitén bättre och valfriheten gör att människor själva kan välja vilken verksamhet som passar deras behov.

Den enade koalitionen lägger förslaget för ett bättre Huddinge. Oppositionen, med Socialdemokraterna i spetsen, vill istället stryka flera stycken som handlar om just valfrihet. Exempelvis detta:

”En växande kommun innebär att fler privata aktörer behöver ges möjlighet att bygga och driva nya förskolor, skolor, äldreboenden och annat som finansieras med offentliga medel. Genom att erbjuda valmöjligheter inom olika områden skapas förutsättningar för nya arbetssätt och innovationer. När nya lokaler för offentligt finanseriad verksamhet ska byggas ska det på ett tidigt stadium avgöras om lokalen och verksamheten ska byggas och drivas i kommunal eller privat regi så att såväl kommunens egenregi som de privata aktörerna får tydliga förutsättningar för sin planering. Huddinge strävar efter att det i alla delar av kommunen ska finnas goda möjligheter att välja såväl kommunala som fristående alternativ.”

Christian Ottosson (C), kommunalråd, reagerar starkt.

- Socialdemokraterna är bakåtsträvare och drömmer om tider då mer offentlig service utfördes av kommunen själv. Centerpartiet vill istället att företagare tillåts vara med och bygga samhället. Ökad valfrihet gör att människor får bestämma mer över sina egna liv, säger han.

Socialdemokraterna måste inse att valfrihet är bra för dels kommunens egen ekonomi, men framförallt för att det krävs fler aktörer för att säkra välfärden. Inte minst så är det invånare och inte politiker som ska bestämma vilken verksamhet som passar just dem. Bort med pekpinnarna och låt invånare själva få välja!