PRESSMEDDELANDE: Centerpartiets budgetsatsningar

Den politiska koalitionen i Huddinge satsar nu på ny teknik med sopsaltning för att underlätta cykling och gång året runt. I förslaget till Mål och budget 2019 finns också en historiskt stor satsning på gatuunderhållet i kommunen.

- Det ska bli lättare att gå och cykla året runt i Huddinge. Därför inför vi till vintern sopsaltning på utvalda sstråk, som gör att man lättare kan cykla och gå vintertid och att sand inte behöver användas. Det är en satsning för att göra den offentliga miljön i Huddinge trygg och trivsam, säger Christian Ottosson (C) miljökommunalråd och ordförande i Natur- och byggnadsnämnden.

Möjligheten att kunna gå och cykla året runt ska förbättras med nya metoder för underhåll på utvalda stråk. I skrivande stund utreds vilka dessa stråk kommer att vara. I den politiska koalitionens förslag till Mål och budget för 2019 får Natur- och byggnadsnämnden ett extra tillskott med fyra miljoner kronor.

- Vi satsar nu också mer resurser än någonsin tidigare på säkra vägar och bättre gatuunderhåll. Budgeten höjs 2019 till 60 miljoner kronor, vilket kommer att märkas genom att fler gator får ny beläggning och det blir lättare att komma fram på de kommunala vägarna, säger Christian Ottosson (C).

Den politiska koalitionen har under mandatperioden tydligt satsat på gataunderhållet för att komma ikapp med den uppbyggda underhållsskulden. Inför 2017 höjdes investeringsnivån till 50 miljoner kronor och Natur- och byggnadsnämnden har under våren 2018 för första gången beslutat om en treårig beläggningsplan som styr investeringarna.

Presskontakt:

Christian Ottosson, kommunalråd

christian.ottosson@huddinge.se

 

Mathilda Laestadius, politisk sekreterare

mathilda.laestadius@huddinge.se