Huddinge är Sveriges bästa naturvårdskommun

För andra gången har Naturskyddsföreningen utsett Huddinge till årets naturvårdskommun i Sverige. Resultatet baseras på Naturskyddsföreningens naturvårdsenkät till Sveriges kommuner.

– Att få utmärkelsen igen bekräftar att vi gör mycket rätt. Jag är stolt över att vi kan visa andra hur tillväxtkommuner också kan ta ansvar för naturvård och rekreation, säger Christian Ottosson, kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.

Huddinge fick 53 poäng av 55,5 möjliga, och blir därmed bäst både i landet och i kommungruppen ”pendlingskommun nära storstad”. Huddinge får bland annat toppbetyg när det gäller hur kommunen arbetar med inventering och kartläggning av bland annat naturvärden, planeringsunderlag gällande biologiska naturvärden eller värden för friluftslivet samt för att kommunen har en stor andel skyddad natur.

Naturskyddsföreningen gjorde en liknande enkät 2014 . Även då fick Huddinge bäst resultat.

Huddinge har milslånga vandringsleder, tretton naturreservat och arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra naturen för fler.

Om undersökningen

Kommunernas poäng och ranking sätts utifrån svaren inom ett antal områden kopplade till deras naturvårdsarbete. Enkätens syfte är att ge en så rättvis bild som möjligt av kommunernas arbete med att skydda, vårda och förvalta områden med biologiska värden, värden för friluftsliv och värden kopplade till exempelvis geologi och landskapsbild. 210 av landets 290 kommuner besvarade enkäten.


Mer information och hela rapporten finns på Naturskyddsföreningens webbplats.