Stockholm South Business District

Nu är storsatsningen på Flemingsberg klar. Igår tecknade kommunen ett nytt avtal med Fabege AB. Miljardinvesteringen ska göra Flemingsberg till en myllrande affärsstad, med boenden, arbeten och besökare.

I framtidens Flemingsberg kommer det rymmas 50 000 boende, 50 000 arbetande och 50 000 besökare. Genom det nya samarbetet med Fabege AB kommer Flemingsberg få en helt ny roll i regionen.

- Detta är det viktigaste beslutet på många år. Flemingsberg kommer bli en viktig regional och internationell stadskärna. Nu blir det självklart att etablera kontor här. Det kommer ge arbetstillfällen till hela södra Stockholmsregionen, säger Christian Ottosson, kommunalråd.

Centerpartiet har länge drivit på för att skapa fler arbetstillfällen i Huddinge kommun. Fler företagare ger fler jobb, och det behövs även söder om stan. Med Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg Syd skulle kommunen också få den viktiga infrastrukturen som kommer behövas i framtiden. Med satsningen Stockholm South Business District, som kommer bli en internationell arena för kontor och arbetsplatser, hoppas Centerpartiet att även infrastruktursatsningarna kommer till skott.

- En stor internationellt erkänd aktör har nu valt att samarbeta med kommunen. Då måste kommunen och staten också se till att infrastrukturen hänger med och anpassas till framtidens miljardinvesteringar på arbetstillfällen och bostäder, säger Christian Ottosson, kommunalråd

- Det är lysande att man nu väljer att storsatsa på Flemingsberg så att det kan bli det kluster av företagande, akademi och inte minst bostäder som vi från landstingets sida har tryckt på för i regionplanen. Flemingsberg är en viktig knytpunkt i södra delarna i regionen redan idag men behöver i och med detta fortsatta kollektivtrafiksatsningar för att både minska klimatpåverkan, korta restider och skapa fler jobb och företag, säger Gustav Hemming, miljö och regionplanelandstingsråd.

För att kunna påbörja byggnationen ska ett nytt planprogram för 75 hektar i centrala Flemingsberg runt stationen tas fram, området omfattar huvudsakligen de gamla infartsparkeringarna och industriområdet. Om allt går enligt plan ska det första spadtaget tas 2021–2022.