Centerpartiets trygghetspaket

Införa områdesvärdar i lokala centrum, fritt wi-fi och mer nattöppet i butiker intill kollektivtrafikstationer. Det föreslår nu Centerpartiet i ett trygghetspaket inför höstens kommunval.

- Vi vill införa kommunala områdesvärdar i våra lokala centrum. Många kommuner har redan tagit steget och vi tror att det skulle stärka tryggheten genom att skapa relationer till ungdomar i området. När polisen saknar folk kan fastighetsägare och kommunen istället bidra med fler vuxna i centrum, säger Christian Ottosson (C), gruppledare och kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande frågor.

- Att erbjuda fritt wi-fi i lokala centrum och parker lockar fler att vara ute och det är precis det som bygger trygghet. Genom att jobba offensivt med de här frågorna vill Centerpartiet få fler Huddingebor att vistas ute, vilket kommer att stärka den sociala kontrollen, säger Christian Ottosson (C).

Centerpartiets utgångspunkt är att trygghet skapar frihet för invånarna. Alltför lite fokus läggs på att vårda våra utemiljöer. Det har lett till att vi i Huddinge kommun har skadegörelse på skolor som ligger avsides och även otrygga platser som ökar kriminaliteten. För att skapa trivsamma platser krävs bättre belysning, fler butiker, fler människor som rör sig och ett bra samarbete mellan olika fastighetsägare.

Centerpartiets paket för ökad trygghet i Huddinge

 1. Införa kommunala områdesvärdar som stärker tryggheten genom bättre relationer till ungdomar i centrum. Först ut ska vara Flemingsbergs centrum och Skogås centrum. Områdesvärdarna ska ha samma befogenheter som ordningsvakter men samarbeta mer med människor i lokalsamhället, exempelvis föreningar.
 2. Öka resurserna till tidigt förebyggande insatser. Socialtjänst, skola och ungdomsgård ska arbeta mer uppsökande för de familjer som behöver mycket stöd med till exempel skolfrånvaro och kriminalitet. Vi vill också ge fler möjligheter till föräldrastöd, det vill säga kurser och träffar för föräldrar, så att fler av dem kan ta sitt ansvar och ge sina barn det stöd de behöver.
 3. Skapa lokala partnerskap för trygghet där kommunen och fastighetsägare samarbetar och gemensamt finansierar insatser för attraktiva utemiljöer. Den nystartade ideella föreningen Samverkan Huddinge, där kommunen och fastighetsägare ingår, är ett första bra steg som behöver utvecklas.
 4. Inför lägre hyror för nattöppna affärer vid tunnelbana- och pendeltågstationer. Det skapar trygghet genom att underlätta för näringsidkare att hålla öppet samma tider som när kollektivtrafiken är igång. Fler butiker betyder bättre social kontroll och fler mötesplatser.
 5. Införa fria trådlösa nätverk (wi-fi) i våra centrumområden och centrala parker. När fler människor träffas ute så ökar tryggheten.
 6. Ge fler ungdomar sommarjobb och feriepraktik, det gör att de får möjlighet att senare få jobb och de fräschar samtidigt upp sitt eget bostadsområde. Centerpartiet har varit med och tagit initiativ till modellen Unga för orten och vill utveckla ytterligare.
 7. Rusta upp flera viktiga parker med ny belysning, bättre gångväg och fler blomsterplaneringar. Det gäller till exempel Sjödalsparken, Fullerstaparken och Stortorpsparken.
 8. Ta fram kommunala riktlinjer för kamerabevakning. Vi har under 2017 tagit initiativ till detta. Kamerabevakning ska finnas där otryggheten eller säkerhetsproblemen är stor/a.
 9. Skapa en ideellt driven fritidsgård i Masmo, som ett komplement till de kommunala fritidsgårdarna som finns idag.
 10. Utveckla arbetet mot nedskräpning och skadegörelse genom en bättre funktion (app) för felanmälan med återkoppling och snabbare insatser mot klotter.
 11. Skapa en lokalt närvarande polis i hela kommunen. Samarbetet mellan polisen och kommunen behöver utvecklas, särskilt med tanke på att antalet poliser snarast minskar i kommunen och i hela länet.