Unga för Huddinge framåt

Nu är det skolstart för Huddinges ungdomar. Skolresultaten pekar i rätt riktning, eleverna kan välja skola och vi har prioriterat mer resurser till skolan.

För de allra flesta är det med tillförsikt de återvänder till skolan. Samtidigt finns stora skillnader inom och mellan skolor. Bristande studiero i klassrummen, brist på stöd och utmaningar, och psykisk ohälsa är några av problemen. Det vill vi förändra!

För det första vill vi förbättra elevernas tillgång till elevhälsan. Fortfarande är det alldeles för många som inte tar en gymnasieexamen inom tre år, och många unga lever med psykisk ohälsa. Att inte trivas i skolan är en allvarlig riskfaktor som både lärare, kuratorer och andra vuxna måste ta på allvar.

För det andra ska det finnas en skola för alla. Oavsett förutsättningar. Därför vill vi stärka det pedagogiska ledarskapet genom att flytta makten närmare dem som bäst känner elevernas behov. Rektorer ska få större ansvar med befogenhet över sin egen budget. Så ger vi rektorer och lärare makten att prioritera i verksamheten.

För det tredje vill vi ställa tuffa kvalitetskrav på alla skolor, oavsett vem som driver dem. När Socialdemokraterna vill förbjuda skolor att gå med vinst så kommer Centerpartiet att försvara elevernas rätt att välja skola. Och ärligt talat, det som (S) borde förbjuda är snarast att skolorna går med förlust! Det är bra för eleverna och det är bra för kommunen om fler vill investera i Huddinge.

Centerpartiet går till val på ett 50-tal konkreta förslag på utbildningsområdet i Huddinge. Vi vill bland annat:

  • Att speciallärare och specialpedagoger ska jobba närmare klassrummen så att alla elever kan få det stöd och de utmaningar som de behöver.
  • Lyfta de mest utsatta skolorna genom att ge mer resurser till skolor med lägre skolresultat.
  • Att alla grundskolor ska organisera rastaktiviteter för att öka trivsel och kramratskap. Inga barn får lämnas utanför och riskera drabbas av mobbing.

De unga är vår framtid, och skolan för Huddinge framåt!

Tomas Selin (C), kommunkandidat

Christian Ottosson (C), kommunalråd