Satsa på våra naturreservat

I år fick Huddinge kommun återigen utmärkelsen som Sveriges bästa naturvårdskommun, men än finns det jobb att göra. Framförallt vill vi öka tillgängligheten till naturen, så att fler får uppleva de vackra naturreservaten och sjöarna. Därför föreslår vi nu en satsning på vägar runt Gömmaren, så att fler enkelt kan ta sig till sjön.

Varma sommardagar eller kalla vinterdagar, en utflykt till Gömmarens sjö gör sig alltid väl. Men vägarna in till sjön kan idag vara svårtillgängliga och rent utav omöjliga att hitta om man inte är väl bekant med området. Därför måste vi satsa på skyltning och grusning av vägarna, för vid och runt Gömmaren finns så många otroliga naturupplevelser som vi önskar att fler i Huddinge får möjlighet att uppleva.

För att öka tillgängligheten föreslår vi att bredda och grusa stigen som är en förlängning från Lövdalsvägen och går till Brandvägen vilket även gör det enklare att ta sig till Huddinge centrum eller till Kungens kurva. Från Brandvägen fortsätta grusningen hela vägen upp till Gömmaren via de idag upptrampade men svårpromenerade stigarna. Grusningen görs med målet att med till exempel en barnvagn enkelt kunna promenera eller springa till Gömmaren eller varför inte ta en trygg och säker cykeltur med familjen in i Huddinges fantastiska naturreservat och stanna till för en fika vid badet eller i någon urskogsliknande formation.

Med relativt små medel skulle vi kunna göra naturen tillgänglig för fler. Vad väntar vi på?

Lars-Göran Sander, kandidat till kommunfullmäktige

Christian Ottosson, kommunalråd med ansvar för naturvård