DEBATT: Fler är trygga - men vi kan göra mer

Christian Ottosson kommenterar kommunens trygghetsarbete med anledning av ett de skjutningar som skett i kommunen under hösten. Debattartikeln är publicerad i SödraSidan Huddinge Direkt. 

En trygghetsansvarig på varje skola, snyggare parker och centrum och fler butiker nära kollektivtrafik. Det är några av satsningarna Centerpartiet vill göra för att öka tryggheten i Huddinge.

Den senaste tiden har flera allvarliga händelser skett i kommunen. Mer behöver nu göras för att minska narkotikahandeln och säkra både lokala centrum och kollektivtrafiken.

Dock visar den senaste trygghetsmätningen att invånarna i kommunen är tryggare än tidigare (70 procent mot tidigare 65). Det kan verka motsägelsefullt, men den upplevda tryggheten kan faktiskt öka samtidigt som det finns riktiga säkerhetsproblem. Den upplevda tryggheten har nu ökat under flera år, särskilt i Vårby och Flemingsberg. Det är glädjande och visar att arbetet med till exempel utemiljöer och sommarjobb ger resultat.

Många som bidrar

Kommunens förebyggande arbete bedrivs av många anställda i till exempel förskola, skola och ungdomsgårdar. De bidrar till att de allra flesta ungdomar, enligt trygghetsmätningen, mår bra. Utifrån denna och de senaste tidens händelser ser jag tre viktiga områden för att öka säkerheten:

1. Skolan. De flesta skolor kan jobba mer med säkerhet för sina elever. Mitt eget parti, Centerpartiet, har sedan tidigare föreslagit att varje skola ska ha en tydligare trygghetsansvarig för varje skola. Lokalpolisen behöver också prioritera närvaron på skolorna för att minska narkotikainnehav.

2. Stadsmiljöerna. I alla kommunens centrum ska man kunna vistas tryggt och säkert. Det är också därför som de senaste våldshändelser är så allvarliga. Det behövs därför ett stadsmiljölyft som snyggar till våra parker och centrum, liksom en kraftsamling för att få fler områdesvärdar eller ordningsvakter i våra centrum.

3. Kollektivtrafiken. Att kunna resa som man vill är en fråga om både trygghet och frihet. Därför behöver vi rusta upp de stationer som är otrygga, samtidigt som olika fastighetsägare måste rycka upp sig för att få in fler butiker i och längs kollektivtrafikstråken.

Den senaste tidens händelser visar att vi tillsammans med polis och lokala aktörer behöver öka säkerheten i kommunen. Och detta helt oaktat att invånarna faktiskt är tryggare än förut.

Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande frågor