Christian Ottosson träffade klimatdemonstranter

Idag höll den nyligen bildade Klimatklubben en manifestation utanför Huddinge kommunalhus för att få kommunens politiker och tjänstemän att stärka sitt engagemang i klimatomställningen. ”Fridays for future” är en manifestation som äger rum på flera håll i landet med anledning av FN:s klimatkonferens i Polen.

Christian Ottosson, gruppledare för Centerpartiet och Huddinges miljökommunalråd passade på att träffa gruppen, tog emot deras förslag och samtalade med dem om kommunens klimatarbete och klimatarbete i stort; vad vi gör från politiskt håll och vad vi kan göra bättre.

Klimatfrågan är en av vår tids allra viktigaste frågor och från Centerpartiets sida välkomnar vi den här typen av engagemang. Att alla goda krafter kan samlas är av stor betydelse för ett framgångsrikt klimatarbete.

Klimatklubben framförde fyra förslag till Huddinge kommun som i korthet bestod i:

-Att en klimatomställningsplan tas fram för kommunen.

-Att alla företag, organisationer och offentlig verksamhet
ska kontaktas för att

-Att kommunen avyttrar allt innehav i fossilutvinning och
istället investerar i hållbara alternativ.

-Att kommunen har kontinuerliga informations- och
folkbildningsarbete i dialog med civilsamhället.

Läs mer om hur Centerpartiet i Huddinge vill arbeta för en bättre miljö.

Läs mer om vad Centerpartiet Riks tycker.

Läs mer om Huddinge kommuns klimatarbete.