Huddinge tar miljöbokslut

Klimatutsläppen går åt rätt håll och energianvändningen minskar. Men allt är inte guld och gröna skogar. Huddinge måste jobba med vattenkvalitén i sjöarna, och allt fler rapporter perkar på hotet från artdöden.

Under kommunfullmäktige 13:e maj beslutades 2018 års miljöbokslut. Huddinges klimatråd Christian Ottosson (C) tog upp att klimatutsläppen går åt rätt håll, och att energianvändningen minskar på totalen. Han tog också upp att mer behöver göras i de kommunala bolagen, och tog upp avsaknaden av analys.

- Det behövs mer analys med utblick mot andra kommuner, exempelvis Helsingborgs klimatväxlingsprogram, sa Christian Ottosson.

Målet om sopsortering i flerbostadshus har överträffats och uppgår till knappt 70 procent. Huddingeborna kan nu sortera hemma till en lägre kostnad än tidigare. 69 procent av målen har nått en acceptabel nivå, och 49 procent av målen har nått en god måluppfyllelse.

Som landets bästa naturkommun har vi unika möjligheter att värna den biologiska mångfalden. Det är särskilt viktigt när artdöden hotar. 60 procent av ekosystemen och 1 miljon arter är hotade, enligt de senaste internationella bedömningarna. Därför blir det särskilt viktigt att värna vår natur och utforma parker som bidrar till den biologiska mångfalden.

- Det är tydligt att barn och ungdomar har ett stort engagemang och en stor förståelse för klimatet. Därför vill jag uppmana alla föräldrar att sitta still i båten och lyssna på sina barn när det kommer till dessa avgörande framtidsfrågor, avslutade Christian Ottosson.