Vi tog Huddinge framåt under 2019!

Huddinge är mer än bara effektiviseringar och stadsbyggnadsprojekt - som för all del har varit mycket i fokus 2019. Vi har lyckats genomföra satsningar inom förskolan för både 2019 och 2020, vilket är jätteroligt eftersom en höjd förskolepeng var en av våra prioriterade frågor i valet 2018. Då vi skaffade oss ordförandeskapet i förskolenämnden är nog detta bland det mest intressanta och nya som invånarna har sett av Centerpartiet under året.

Flera nya satsningar skedde under 2019, som till exempel invigning av Widerströmska gymnasiet, rekrytering av en ny kommundirektör och ett avtal om att tidigarelägga Spårväg syd.

Den stora förändringen på miljö- och bygglovsförvaltningen innebär också en efterlängtad nystart för att öka professionalismen och förbättra styrningen av våra stadsmiljöer. Redan under hösten har faktiskt denna verksamhet fått både ny chef och en ny organisationsstruktur.

Centerpartiet har också lyckats med att öppna upp för etablering av matvagnar (food trucks), genomföra reningsinsatser i Orlången och inviga Huddingeleden. Efter en tids utredningar blir det nu också äntligen en ny fotbollsplan i Skogås. Dessutom lyckades vi nyligen få hela koalitionen att säga nej till tiggeriförbud i kommunen.

2019 är till ända - men den politiska turbulensen finns kvar på nationell nivå. Då känns det bra att vi på kommunal nivå lyckas genomföra politik och driva på övriga partier i rätt riktning.
Gröna stadsmiljöer, minskad klimatpåverkan och fokus på utbildad personal i förskolan är frågor som nu tack vare Centerpartiet finns med i kommunens mål och budget för 2020. Vi är verkligen med och påverkar!

Christian Ottosson, Gruppledare och kommunalråd med ansvar för klimat och stadsmiljöfrågor.