Nu höjer vi NPF-kompetensen

Nu höjer vi NPF-kompetensen*

För att bättre kunna möta alla barn i förskolan satsar nu Huddinge kommun på att höja grundkompetensen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

- När jag gick lärarutbildningen fick vi alldeles för lite kunskap om hur vi ska möta barn med NPF-diagnoser. Det är något som många av mina gamla kollegor och flera av de pedagoger jag mött i Huddinge lyfter att de saknat, säger Tomas Selin (C), ordförande i förskolenämnden i Huddinge.

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och innefattar bland andra adhd, autism och Tourettes. I Huddinge kommer nu 1800 medarbetare i förskolan få ökad kunskap om hur vi kan jobba med att inkludera alla barn i förskolan.

- När vi ser alla barns behov, och bättre förstår dem, kan vi skapa en trygg miljö där alla barn får leka och lära. Vi har riktiga föredömen i Huddinge. Vi har Källbrinkskolan som är NPF-säkrade, och jag har träffat många förskollärare och barnskötare med stor kunskap. Men också de som känner en hel del frustration över att sakna kunskap, säger Tomas.

Källbrinkskolan har blivit nationellt uppmärksammad för sitt arbete med NPF-frågorna. Rektor Elinor Kennerö Tonner använder begreppet NPF-säkrad och menar att det egentligen handlar om att ha en grundanpassning som gör det enklare för alla i gruppen. Alla mår bra av tydliga strukturer och en tydliggörande pedagogik.

Lena Nyström och Bodil Gadman, specialpedagoger på Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge, har tillsammans med Åsa Franzén, utvecklingsstrateg, ordnat den digitala utbildningen som alla förskollärare och barnskötare i kommunal och fristående regi kommer få ta del av under september och oktober. Det är vid sex olika tillfällen som utbildningen ges, därefter får rektorerna i förskolan leda det fortsatta arbetet med att diskutera och reflektera.

- Jag är glad att vi kan säkra en grundnivå, och bygga vidare därifrån, säger Tomas Selin. När jag möter företrädare för andra partier så är vi överens om att det här är otroligt viktigt, och nu får vi ta bollen vidare för att säkra uppföljning och ett långsiktigt arbete för att kunna möta varje barn i förskola och skola.

*Kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning