Efter Corona: Huddinge behöver 10 000 nya jobb

När nu Företagsveckan avslutats initierar Centerpartiet en dialog där vi med inspel från Huddingebor och företagare i kommunen vill ta fram en ny politik för 10 000 fler arbetsplatser i Huddinge. Då kan fler kan ha ett jobb att gå till och resorna till jobbet kortas. 10 000 jobb krävs för att Huddinge ska nå en arbetsplatskvot på 1,0 (att det ska finnas lika mång arbetstillfällen som arbetstagare i kommunen).

- Efter pandemin behöver Huddinge och företagen en mer offensiv politik för företagande och fler jobb. Fler har den senaste våren jobbat hemma, det har gjort det enklare för en del att få ihop livspusslet, men också gjort att fler sett värdet i en kvarterskrog eller ett surgdegsbageri i närheten, säger Christian Ottosson, kommunalråd för Centerpartiet i Huddinge.


Vi har fem utgångspunkter för dialogen:
• Låt Flemingsbergsdalen bli en nod för jobbskapande i tjänstesektorn, med högre utbildning, forskning och företagare som skapar framtidens jobb.
• Skapa levande och attraktiva stadsmiljöer. Satsa på butiker, restauranger och kultur i bottenvåningar, och säkerställ trevliga parker och gröna miljöer för möten mellan människor.
• Vi vill ha utveckling i hela Huddinge. Det behövs mötesplatser och kluster för företagare i hela kommunen.
• Kommunens förvaltningar kan bli bättre på att stötta befintliga företagare och de som är i uppstartsfasen.
• Infrastruktursatsningarna Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn möjliggör för ökad utveckling i hela Huddinge. Det är viktigt att vi också planerar för smart kollektivtrafik för att underlätta resandet inom kommunen.


- Social och ekologisk hållbarhet är viktigt när vi utvecklar Huddinge.Fler måste få chansen att få ett jobb, och fler måste kunna ha närmare till jobbet. När vi utvecklar både nya och befintliga miljöer måste vi skapa utrymme för såväl nätverkande som spontana möten. Bara genom ett öppet och inkluderande samhälle kan vi bryta den ensamhet som många i dag känner, säger Christian Ottosson, kommunalråd för Centerpartiet i Huddinge.

Vi uppmanar Huddinges företagare att kontakta oss för samtal under hösten.


Ett digitalt möte hålls via Zoom den 19 oktober, 19.00. Kontakta tomas.selin@huddinge.se för anmälan till mötet (du får då en inloggningslänk i bekräftelsen).