7 miljoner till Huddinges stadsmiljöer

"Den största satsningen som gjorts på drift och underhåll i Huddinge", sa Centerpartiets kommunalråd Christian Ottosson när den styrande koalitionens förslag till budget för 2021 presenterades i veckan. Trots ett tufft ekonomiskt läge lyckades Huddingepolitikerna göra en rejäl satsning på stadsmiljöerna och säkra 26 miljoner till förskola och skola.

- Vi Huddingebor ska möta välskötta stadsmiljöer och trivas ännu bättre i hela vår kommun, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för underhåll av stadsmiljöer.

Ett tillskott på över sju procent

Ett tillskott på sju miljoner till budgeten för 2021 innebär en ökning på över sju procent. Stadsmiljöerna i Huddinge består bland annat av 50 parker, 50 lekplatser och 40 mil kommunala vägar.

En nödvändig förstärkning

Att jämföra Huddinges verksamheter med andra kommuner är ett viktigt arbete som alla nämnder gjort under 2020. Klimat- och stadsmiljönämnden har i det arbetet konstaterat att det behövts en resursförstärkning för att Huddingeborna ska möta mer trivsamma och välskötta stadsmiljöer. Samtidigt som nämnden jobbar för att mer effektivt använda de resurser som redan finns innebär det här ytterligare kvalitetsförbättringar för Huddingeborna.

Viktigt underhåll ska nu fixas

När Christian Ottosson får frågan om vad han ser framför sig nämner han direkt behovet av att fixa trasiga dagvattenbrunnar.

- Det handlar om både säkerhet och vattenskötser, säger Christian. Vi måste också jobba för att ha snygga och trygga vägar, då handlar det om att fixa välmålningar på gång-, cykel-, och bilvägar.

Trädgårdsstaden Huddinge

Kommunalrådet Christian Ottosson och Centerpartiet har under flera år jobbat för Trädgårdsstaden Huddinge, och givetvis ser Christian möjligheterna att nu få ännu bättre parkskötsel och fina planteringar runtom i Huddinge.

- Visst är det underbart med fruktträd, dammar och liv & rörelse i våra parker? Vår vision är levande parker som blir mötesplatser för människor i alla åldrar, säger Christian.