Vi vill ge kraft åt varje regnbåge

Centerpartiet i Huddinge pastorat vill ge kraft åt varje regnbåge, därför väljer vi i dag att berätta att vi kommer fortsätta lyfta HBTQ-frågorna efter Stockholm Pride - hela vägen fram till kyrkovalet i september. Vi ser det som en av de viktigaste frågorna under den kommande mandatperioden.

Istället för den sedvanliga paraden så deltar människor i dag både digitalt och i en parad på vattnet, på Riddarfjärden. För att visa på vårt deltagande i Stockholm Pride och eftersom vi vill ge kraft åt varje regnbåge väljer Centerpartiet i Huddinge som nomineringsgrupp att påbörja kampanjen inför kyrkovalet den 19:e september - för den öppna folkkyrkan.

Centerpartiet vill ge kraft åt varje regnbåge, och ett viktigt steg är att alla församlingar i Huddinge pastroat ska certifieras med Regnbågsnyckeln (en HBTQ-certifiering som finns inom Svenska kyrkan). Alla människor ska känna sig välkomna i kyrkans verksamheter, och vi vill att Huddinge pastorat ska gå före i arbetet för att stå upp för HBTQ-personers rättigheter i samhället.

Flemingsbergs församling har under mandatperioden certifierats med Regnbågsnyckeln, något vi centerpartister är otroligt stolta över. Flemingsbergs församling har också gått mot strömmen och ökat medlemsantalet. Vi ser att en progressiv församling kan vara en viktig mötesplats för människor. För oss är det givet att fler ska känna sig välkomnade till den mötesplatsen och i den gemenskapen som kyrkan kan erbjuda.

Att vara en gemenskap för alla medlemmar, och för säkerställa att HBTQ-personer känner sig välkomna, trygga och inkluderade är det viktigt att granska verksamheten för att identfiera vilka normer som kan fungera exkluderande, och genom att lyfta allas rätt att vara sig själva, förverkliga sig själva och älska vem de vill. Svenska kyrkan i Huddinge ska vara en välkomnande plats oavsett könsidentitet eller sexualitet.

Centerpartiet har under mandatperioden 2017-2021 ingått i den styrande koalitionen i Huddinge pastorat. Vi vill fortsätta och utveckla arbetet för att Svenska kyrkan ska kunna erbjuda mötesplatser präglade av delaktighet och gemenskap i ett växande Huddinge. Människor i alla åldrar, livssituationer och från olika kultuyrer ska välkomnas och engageras i kyrkans aktiviteter. Kyrkan ska erbjuda plats för både tro och tvivel.

Har du frågor, kontakta oss på Facebook eller kontakta kyrkogruppen genom tomas.selin@centerpartiet.se

Vi hoppas att du ska lägga din röst på Centerpartiet i kyrkovalet den 19:e september.