CENTERPARTIET FÖRESLÅR VINDKRAFTPARK I HUDDINGE

Den senaste tidens skenande elpriser har satt fokus på energipolitiken. För att inte göra oss beroende av fossila bränslen och priset på rysk gas föreslår Centerpartiet en vindkraftpark mellan Ådran och återvinningscentralen Sofielund i Huddinge.

- Landsbygden ska inte behöva bära allt ansvar för utbyggnaden av hållbar elproduktion, här måste vi i storstadskommunerna dra vårt strå till stacken. Huddinge kan ta ansvar för att minska utsläppen och bidra till en hållbar energiproduktion, säger Christian Ottosson (C), klimatkommunalråd.

Platsen har varit fokus för tidigare studier och intresse för ändamålet. Sofielund har ett av länets bästa vindförhållanden på land.

- Som klimat- och stadsmiljönämndens ordförande har jag drivit på för energieffektivisering i stadsmiljöerna såväl som inom kommunkoncernen. Centerpartiet menar att vi måste skala upp det arbetet samtidigt som vi förenklar för privatpersoner att göra detsamma, säger Christian Ottosson (C).

I september går Centerpartiet till val för att ge kraft åt varje människa. Vi har en politik som höjer kommunens klimatambitioner och samtidigt frigör den kraft som finns bland invånare som vill göra sitt för en mer hållbar livsstil.

Centerpartiets förslag förbättrar elsäkerheten i kommunen, eftersom lokalt producerad el också används lokalt. Förslaget är nu att Huddinge kommun i ett första steg genomför en utredning för att underlätta för de aktörer som vill bygga vindkraftparken.

- Tack vare en snabb teknikutveckling kan en vindkraft här ge 300 000 MWh årligen, vilket motsvarar hushållselen för alla hushåll i kommunen. Vindkraften ger dessutom inga utsläpp till naturen och lämnar inget miljöfarligt avfall efter sig, säger Christian Ottosson (C).

Utöver en vindkraftpark i Huddinge föreslår Centerpartiet:

  • Enkla och snabba processer för privatpersoner och företag som vill anlägga solceller.
  • Installera solceller på kommunala byggnader.
  • Öka energieffektiviseringen i kommunala och allmännyttiga fastigheter.