Centerpartiet lanserar klimatpaket för Huddinge

Det är akut att möta de stora riskerna för översvämningar som klimatförändringarna medför. Huddinge ska gå före i den gröna omställningen, minska utsläppen och fasa ut farliga kemikalier. Därför vill Centerpartiet ta ansvar för att vända utvecklingen. Nu lanserar Centerpartiet ett klimatpaket inför valet den 11 september.

Ett av förslagen är ett åtgärdspaket mot översvämningar. Det handlar både om att minska trycket på vattenledningssystemet och att uppmuntra till klimatsmarta dagvattenlösningar på kommunala och privata fastigheter.

- Det finns enkla åtgärder som att plantera träd och anlägga vattendammar. Jag skulle vilja införa en ekonomisk kompensation till villaägare som själva tar hand om regnvattnet och kopplar bort sina stuprör, säger Christian Ottosson, kommunalråd för Centerpartiet.

Centerpartiets kommunalråd Christian Ottosson presenterar tillsammans med EU-parlamentariker Emma Wiesner förslag för ökad energiproduktion i Stockholmsregionen. Först ut under valåret var förslaget om en vindkraftpark vid Sofielund. Nu föreslår Centerpartiet också öka mängden solenergi vid kommunala fastigheter och underlätta för invånare och företag att investera i förnybar energi i Huddinge.

- Det måste bli enklare för privatpersoner att anlägga solceller på taken i hela Huddinge. En styrande koalition med Centerpartiet måste skapa möjligheter att göra undantag för solpaneler på taken i kommunens kulturmiljöprogram, säger Henrik Juhlin, tredjenamn på Centerpartiets valsedel.

Klimatkrisen kräver att vi tar ansvar på flera nivåer, i EU, Sverige men också här i Huddinge. Det ska vara lätt att göra rätt, det måste vara vägledande för att minska energikonsumtionen, öka återvinningen och att konsumera mer cirkulärt.

- I den här valrörelsen vill Centerpartiet ta klimatansvar för att både kommunkoncernen och Huddingeborna ska kunna göra smarta val, därför lanserar vi nu vårt klimatpaket inför valet, säger Annie Östlund, kretsordförande för Centerpartiet i Huddinge och andranamn på valsedeln.

Centerpartiets klimatpaket för Huddinge:

  • Åtgärdspaket mot översvämningar.
  • Underlätta för invånare och företag att investera i förnybar energi i Huddinge.
  • Bygga cirkulärt, högt och i trä – med ett livscykelperspektiv i alla byggprojekt.
  • Vindkraftpark motsvarande 300 GWh i skogen mellan Ådran och Sofielund.
  • Kraftig ökning av solenergi vid kommunala fastigheter.
  • Stötta Huddingebor som skapar klimatsmarta dagvattenlösningar på sina egna fastigheter.
  • Skapa återbruksverksamheter med second hand-varor och möjlighet till återvinning.