Angelica vill vara en röst för delaktighet

Med närhet till både naturreservat och Huddinge centrum trivs Angelica Bodén riktigt bra i Balingsnäs. Hon är ett av de nya toppnamnen på kommunlistan och vi söker upp henne för ett samtal om delaktighet och tolerans.

Angelica är uppvuxen i Huddinge och har bland annat bott i Sörskogen och i Hörningsnäs nära sjön Trehörningen. Hon gillar att det är nära naturen i Balingsnäs, där hon bor idag, och beskriver: ”Vi har en sorts gemenskap i området där vi byter kläder med varandra och delar med oss av växter, det finns småföretag och spännande initiativ som gör att vi verkligen umgås”. Just det lokala och det gemensamma återkommer i samtalet med Angelica, som är utbildad socialantropolog och statsvetare. Människors olika erfarenheter kan göra att gemenskaper kan skilja sig åt mellan olika kommundelar. “Den lokala identiteten kan vara otroligt lokal”, säger hon.

Naturen är också viktig för Angelica. “Träden ger mig ett lugn” menar hon och reflekterar över att vi är så många som använder naturen – hundägare, friluftsmänniskor, skolelever, pensionärer, småbarnsföräldrar, joggare och fler.

I sin roll som folkvald vill hon jobba för ungas företagande och för att utsatta kvinnor ska få en bättre vardag. Alla ska kunna delta i samhällslivet. Ju mer man umgås och lyssnar på varandra, desto mer ödmjukhet och förståelse. “Jag vill vara en röst för jämställdhet, jämlikhet och allas lika värde” understryker Angelica som upplever ett samhällsklimat med mycket vi-och-dom-tänkande. “Samtidigt känner jag att det är fler som nu pratar om politik, det är hoppfullt” menar hon.

Att föreningslivet är en väg till gemenskap har Angelica själv upplevt i många av de idrotter som hon har utövat, till exempel gymnastik och badminton. Även här återkommer vi i samtalet till delaktigheten. “Det är så viktigt att alla får plats, oavsett förutsättningar” säger hon.