Invånare i utsatta områden ska få fler naturupplevelser

e

Invånare i socioekonomiskt utsatta områden i Huddinge ska få ökad kunskap och bättre förutsättningar för att besöka Huddinges naturreservat. Det är ett av utvecklingsuppdragen i Natur- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan för 2024.

Huddinge kommun stärker arbetet med att öka tillgängligheten till naturen för invånare i Huddinges utsatta områden. Fler invånare ska få kunskap om allemansrätten och därigenom ökat intresse för att besöka och vistas i naturen. Natur- och stadsmiljönämnden kommer under verksamhetsåret 2024 att verka för att göra kommunens naturreservat kända, intressanta och trygga, i syfte att skapa förutsättningar för förbättrad folkhälsa.

- Genom att öka tillgängligheten till Huddinges naturreservat skapar vi bättre möjligheter till Huddingebor som tidigare inte haft kunskap och förutsättningar för att vistas i naturen. Intresse för och möjligheten till friluftsliv är en viktig friskfaktor och leder till bättre hälsa och välbefinnande, säger Henrik Juhlin (C), ordförande i Natur- och stadsmiljönämnden.

Utvecklingsuppdraget innebär även bättre samverkan mellan Huddinge kommun, skolan och föreningslivet för att Huddingebor ska lära sig om, samt uppleva naturen och friluftslivet.

- Ett närmare samarbete med skolor i utsatta områden kommer bidra till att fler barn upptäcker naturen. Det är också viktigt att vi tar fram guider för att öka tryggheten när man är ute i naturen. Ambitionen är att alla Huddingebor ska trivas, vara trygga och få möjlighet att utforska friluftslivet i vår kommun, avslutar Henrik Juhlin (C).

Social hållbarhet är ett prioriterat målområde för Natur- och Stadsmiljönämnden 2024, och verksamhetsplanen kommer att fastställas den 14 december 2023