Äldreomsorg

Äldreboendena ska vara mötesplatser där framför allt de äldre, men även personal och anhöriga trivs och vill vara. Ledarskapet hos chefer och annan personal är därför helt avgörande för en värdig äldreomsorg. Vi vill ha en kontinuitet i personalstyrkan, så att den äldre har möjlighet att lära känna personalen och känna sig trygg med dem. Möjligheten ska alltid finnas att komma ut varje dag och att delta i aktiviteter.

Här kan du läsa våra idéer för: