En hållbar omsorg

Valfrihet ska gälla även för äldre. Vi vill öka valfriheten genom en mångfald av kommunala och fristående alternativ inom vård och omsorg. För oss är det också en självklarhet att maten ska vara näringsrik, lokalt lagad och serveras under trevliga former.

Därför vill vi:

 • Öka valfriheten inom äldreomsorgen så att äldre och brukare kan välja utförare själv. Förutom hemtjänst vill vi införa kundval för särskilda boenden.
 • Förbättra villkoren för anhörigvårdare, som gör en stor insats för äldre.
 • Fortsätta bygga trygghetsboenden och äldreboenden i takt med att behovet ökar.
 • Bygga ut anpassningsstödet för äldre efter sjukhusvistelse, som en bra och effektiv hjälp till självhjälp för den äldre som kommer hem från sjukhuset.
 • Minska övermedicineringen av individerna på äldreboenden.
 • Införa en måltidspolicy i kommunen som gäller för förskola, skola och äldreomsorg, för att höja kvaliteten på den mat som serveras och för att ställa högre krav på miljö- och djurskydd.
 • Att all mat som serveras på äldreboenden är hemlagad.
 • Fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen i material inom äldreomsorgen.
 • Förbättra utemiljön på alla äldreboenden så att de äldre kan vistas mer ute. Trädgårdar för rekreation ska finnas på alla kommunala äldreboenden.
 • Utveckla samarbetet med exempelvis föreningslivet för att öka antalet aktiviteter för äldre såväl på särskilda boenden som genom arrangemang som exempelvis Seniorveckan.
 • Ständigt utveckla och utvärdera kommunens värdighetsgaranti.
 • Stimulera volontärer att stödja äldre på olika sätt, genom till exempel utevistelse.