Personal i omsorgen

Bra ledarskap krävs för att utveckla äldreomsorgen. Därför vill vi satsa på kompetensutveckling inom både yrket och kultur, för att fördjupa personalens kunskaper och ge dem förutsättningar att fortsätta utvecklas.

Därför vill vi:

  • Satsa på bra ledarskap inom äldreomsorgen och kompetensutveckling av personalen.
  • Att varje äldreboende ska ha en utsedd kulturansvarig som får vidareutbildning för att förbättra arbetet med kultur och aktiviteter.
  • Införa karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor, för att på motsvarande sätt som inom skolan öka attraktiviteten i yrket. Det ska innebära att skicklig personal kan få ett ordentligt lönelyft.
  • Minska beroendet av timvikarier inom äldreomsorgen, för att ge de äldre en bättre kontinuitet och därmed en bättre vård.