Bostäder och infrastruktur

Bostadsbristen är stor i Stockholms län och Huddinge, även om kommunen de senaste åren har ökat takten i bostadsbyggandet. Ett problem för många invånare är de långa restiderna till jobbet, eftersom man behöver pendla till arbetsplatser i norrförorter. Det är inte långsiktigt hållbart och skapar många problem i vardagen i form av trängsel, köer och brister i kollektivtrafiken.

Kommunen har under den senaste mandatperioden ökat sitt ansvar för bostadsbyggandet. Särskilt Flemingsberg utvecklas till en attraktiv regional stadskärna. För oss är det viktigt att också prioritera fler arbetsplatser och att alla kommundelar ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Tillväxten i kommunen ska ske på ett planerat sätt med tidig dialog med invånare och med hänsyn till naturen.

Vi anser att den starkaste utvecklingen behöver ske nära stationerna för den spårbundna kollektivtrafiken (pendeltåg, tunnelbana och spårväg), eftersom det är denna kollektivtrafik som är mest kapacitetsstark. För att detta ska fungera väl krävs också kommersiell och offentlig service, grönytor och kultur.

Här kan du läsa våra idéer för:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.