Kollektivtrafik

För att möta den snabba tillväxten som sker i Stockholmsregionen är det viktigt att vi ökar tempot i utbyggnaden av kollektivtrafiken. Vi kommer att försöka påverka landstinget som ansvarig att göra detta. För att underlätta för fler att åka kollektivt vill vi bygga fler pendel- och infartsparkeringar.

Idag använder vi fossila bränslen som förutom att de kommer att ta slut skapar stora utsläpp av koldioxid. För att inte jorden ska få mer än 2 graders temperaturökning krävs nu ett snabbt skifte till ett hållbart samhälle som använder mer förnybar energi och som löser transporterna på ett miljövänligt sätt.

Vi vill att kommunen fortsätter minska sin klimatpåverkan genom att underlätta för cykel, kollektivtrafik och gångtrafik. Kommunen ska göra detta både genom byggnation, underhåll och genom att informera invånare som vill leva ett liv som inte belastar klimatet. Resultatet blir att vi reser på ett hållbart sätt och att vi minskar nedsmutsningen av vår luft lokalt.

Därför vill vi:

 • Genomföra satsningarna på Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd som de två viktigaste infrastruktursatsningarna för kommunen framöver.
 • Prioritera utveckling i nära kollektivtrafikstationer för pendeltåg, tunnelbana och spårväg.
 • Bygga fler pendel- och infartsparkeringar, som är kostnadsfria på kvällar och helger.
 • Ställa krav på att staten och landstinget förbättrar kollektivtrafiken.
 • Bygga spårväg syd mellan Flemingsberg, Kungens kurva och Älvsjö.
 • Skapa en ny förbindelse från Fullersta/Utsälje till Kungens kurva med elbuss och snabbcykelväg
 • Avskaffa Skip stop på minst en pendeltågstation i östra Huddinge, liksom redan har bestämts för Stuvsta.
 • Snabba på omställningen till förnybara bränslen. Centerpartiet vill utreda förutsättningar för att införa lokala miljözoner för att minska de fossila bränslena.
 • Öka parkeringsbevakningen och införa avgifter så att plats för parkering på centralt belägna kommunala vägar finns för dem som verkligen behöver det.
 • Underlätta för el- och biogasfordon i kommunen, till exempel med laddstolpar i varje detaljplan och fler parkeringsplatser för dessa fordon.
 • Öka användningen av el- och biogasfordon för såväl kommunen som de kommunala bolagen.
 • Påverka landstinget för bättre anpassning av bussarnas avgångstider till spårtrafiken.
 • Påverka landstinget att införa ”jobb-bussar” som underlättar arbetspendling.