Företag och ekonomi

Det är i små och växande företag som jobben skapas. Därför behöver vi möjliggöra fler företagsetableringar i Huddinge och på Södertörn. Som företagare ska du kunna fokusera på att få din verksamhet att växa istället för att lägga tid på regelkrångel. Vi vet att företag och entreprenörer har en självklar plats i Huddinge.

Vi vill i ökad utsträckning göra det möjligt för fristående aktörer att utföra uppgifter som invånarna och kommunen beställer. Det betyder samtidigt att den så kallade beställarrollen måste stärkas, alltså att kommunen har kompetens för att beställa tjänster av fristående aktörer och därefter även göra en gedigen uppföljning.

Här kan du läsa våra idéer för: