Underlätta för fler att få ett jobb

De flesta vuxna i vår kommun har ett jobb att gå till på morgonen. Men inte alla. Kommunen behöver stötta de människor som står längst från arbetsmarknaden. Vi vill att kommunen ska fortsätta med särskilda insatser för de som står långt från arbetsmarknaden, och även utnyttja möjligheterna med fristående alternativ så att den jobbsökande själv får välja utförare.

Därför vill vi:

  • Införa ”jobbpeng” som kundval, så att personer med försörjningsstöd kan välja arbetsmarknadsstöd på egen hand.
  • Utöka metoden ”Unga för orten” med sommarjobb för ungdomar så att arbete kan bedrivas under flera delar av året.
  • Att kommunen satsar på individuell lärlingsutbildning i samverkan med företag. Centerpartiet vill också att fler ungdomar ska få möjlighet att praktisera inom ramen för sin utbildning.
  • Fortsätta erbjuda ungdomar sommarjobb eller feriepraktikplatser.
  • Erbjuda kommunala visstidsanställningar till de som står långt från arbetsmarknaden, under 6-12 månader.
  • Skapa nya yrkesinriktade inriktningar inom svenska för invandrare som matchar studenternas kompetens och erfarenhet.
  • Att Huddinge kommun ska utveckla nya yrkeshögskoleutbildningar som ger goda chanser till jobb.
  • Öka studenternas valfrihet inom vuxenutbildningen genom en gemensam vuxenutbildningsregion.