Valfrihet och konkurrens

Idag är det möjligt för oss i Huddinge att välja mellan olika aktörer inom hemtjänst, förskola och i viss mån inom skolan. Vi vill göra det enklare för dig som invånare att själv välja vilken verksamhet som passar dig eller ditt barn bäst. Därför vill vi införa kundval, där du själv bestämmer vilken aktör du vill använda dig av. Det kan handla om skola, kulturskola eller äldreomsorg. Alla aktörer knutna till kundvalet ska hålla en hög kvalitét och vara enkla att jämföra. Den kundvalsmodell som finns och som också används av många andra kommuner skulle dock kunna tillämpas på fler områden för att ge öka valfrihet till fler Huddingebor.

Därför vill vi:

  • Att kommunen aktivt arbetar för att fristående aktörer ska starta upp förskolor och skolor i kommunen.
  • Införa kundval med en "kulturpeng" inom kulturskolan (dans, musik och teater) så att köerna minskar och fler ungdomar får delta.
  • Öka valfriheten inom äldreomsorgen så att äldre och brukare kan välja utförare själv. Förutom hemtjänst vill vi införa kundval för särskilda boenden.
  • Införa ”jobbpeng” som kundval, så att personer med försörjningsstöd kan välja arbetsmarknadsstöd på egen hand.
  • Öka antalet E-tjänster i kommunen och öka transparensen genom att ha digitala kanaler med till exempel bra sökfunktioner.
  • Pröva att lägga en ungdomsgård i drift hos en fristående utförare eller ideell förening.