Integration och jämlikhet

Alla människors lika rätt och värde är grunden för vår politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.

Här kan du läsa våra idéer för: