Funktionsvariationer får inte vara ett hinder

Samhället ska vara tillgängligt för alla. Därför får inte funktionsvariationer vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.

Vi vill att hela samhället bidrar, och att även kommunen tar fram en strategi för att anställa fler individer med funktionsvariationer. Vi vill göra kommunala lokaler och digitala miljöer tillgängliga för alla.

Därför vill vi:

  • Ta fram en strategi för hur kommunen ska anställa fler individer med funktionsnedsättning.
  • Göra vardagen enklare för människor med funktionsnedsättning, till exempel genom att fortsätta åtgärda enkelt avhjälpta hinder och att öka tillgängligheten inom kollektivtrafiken.
  • Säkerställa att kommunens digitala kanaler som till exempel hemsidan är tillgänglighetsanpassad.
  • Göra offentliga lokaler tillgängliga för alla, med informationen om tillgänglighetsnivån för varje lokal.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.