Jämställdhet

Jämställdhet är lika viktigt som det är en självklarhet. Som ett liberalt och feministiskt parti vill vi att alla individer ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett kön.

Vi vill att kommunen ska jobba aktivt för en nolltolerans mot sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar i våra skolor och vi vill ha jämn resursfördelning mellan pojkar och flickor. Alla brott som begås inom skolans korridorer ska polisanmälas.

Därför vill vi:

  • Att alla skolor ska ha nolltolerans mot sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar.
  • Utjämna skillnaderna i resursfördelning från pojkars till flickors idrottande.
  • Utveckla sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.
  • Öka stödet till Kvinno- och tjejjouren, som stödjer utsatta kvinnor.
  • Att kommunens ekonomiska stöd till att anställa personal ska bestämmas utifrån antalet kvinnor som söker stöd.
  • Utreda behovet av en mansjour motsvarande Kvinno- och tjejjouren.
  • Utveckla socialtjänstens enhet mot våld i nära relationer, dit drabbade personer kan vända sig för stöd. Alla offer för sexualbrott, även där gärningspersonen inte är en närstående ska kunna vända sig hit, alternativt att kommunen inför en särskild professionell mottagning för personer utsatta för våldtäkt.
  • Att alla förskolor ska jobba aktivt med genuspedagogik.