Stärkt demokrati

Det är på riktigt lokal nivå som människan kan påverka. Kommunen har ett stort ansvar att föra dialog med invånare genom möten och samtal. Vi behöver utveckla kommunens arbete med att göra invånare mer delaktiga. För oss är också den parlamentariska demokratin en grundsten i vår lokala demokrati, varför valdeltagandet behöver öka. Att valdeltagandet varierar stort beroende på postnummer är ett stort problem, men som vi tror kan förändras genom aktiva informationsinsatser.

Därför vill vi:

  • Att kommunen anordnar valambassadörer som arbetar för att genom opartisk information öka valdeltagandet i de valdistrikt som har lägst valdeltagande.
  • Att kommunen genomför demokrativandringar.
  • Öka andelen möten i kommunpolitiken som kan ske på distans.
  • Att kommunen satsar mer på video, för att fler ska kunna delta på öppna möten och liknande.